3D Lab Denmark udvikler automatiseret løsning til opfølgning af kæbekirurgi

Virtual Surgical Analysis Apr 4, 2022

Sydvestjyske erfaringer med sikkert og automatiseret at følge op på kirurgernes præcision vækker opsigt. Projekt kom i top 3 ved international prisuddeling fokuseret på brug af software til at øge individualiseret behandling i sundhedsvæsenet

Af Morten Godiksen, Kommunikation, Sydvestjsyks Sygehus

Der kan ligge ganske meget planlægning forud for en kæbekirurgisk operation. For hvordan får man justeret på fx over- og underkæbes indbyrdes placering og forbindelse for bedst at hjælpe patienten? Hvad betyder ganske minimale forskydninger for bid, symmetri og luftveje?

Det er ikke nyt at Kæbekirurgisk Afdeling har anvendt 3D-teknologi til virtuel planlægning og fremstilling af 3D-printede kirurgiske guider til operationer.

Det er til gengæld nyt, at laboratoriet nu kan dokumentere, hvordan teknologi og automatisering virtuelt kan analysere, hvor præcist kirurgerne har ramt målene, og om der efterfølgende er sket forskydninger: Håbet er, at det kirurgiske resultatet er lig det planlagte.

Fagligt interesserede kan læse om erfaringerne i artiklerne ’Virtual Analysis of Segmental Bimaxillary Surgery: A Validation Study’ i fagskrifterne: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery og International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, de højest anerkendte tidsskrifter på området.

Hvad kan software og automatisering?
Udviklingschef for 3D-laboratoriet, civilingeniør og lektor Michael Holte kommer med følgende forklaring på, hvordan laboratoriet har kunnet komme så langt:
’Kirurgerne er så dygtige, at vi godt tør lade teknologien kigge med. Den nyudviklede teknologi gør det muligt at analysere det kirurgiske resultat uden indgreb. Vi evaluerede allerede patienternes udbytte klinisk med opfølgende CT-skanning for at vurdere om alt overordnet set sidder stabilt og godt efter operationen. Det er disse CT-skanninger, softwaren analyserer. Der er derfor ikke brug for yderligere optagelser eller indsamling af data’, fortæller Michael.

Til forskningsmæssig anvendelse har man hidtil manuelt placeret og fulgt såkaldte ’landmarks’ på CT-skanninger. En sådan analyse via manuelle målinger er meget tidskrævende og er hidtil kun blevet udført på et begrænset antal patienter til forskningsformål. De nye resultater viser, at automatisering øger pålideligheden, samt at der kan spares meget tid.

’Vores afprøvninger har vist at automatiseret gennemgang af skanninger via softwaren har en fremragende pålidelighed og mindst lige så god som tidligere manuelle metoder til opfølgning, selv for komplekse kæbekirurgiske indgreb. Automatiseringen gør det nu muligt dagligt at gennemgå resultatet af hver enkelt operation. Det kliniske mål med at analysere kæbeoperationerne er at kunne raffinere kæbekirurgien, så forskellen mellem planlagt og realiseret resultat mindskes. Herudover gør softwaren det muligt at evaluere og sammenligne kirurgiske metoder og –teknikker, såsom brugen af patient-specifikke implantater. Der har ganske enkelt hidtil manglet dokumenteret viden om, hvordan man bedst muligt følger op på operationer inden for vores fagområde, der var hurtig til at gøre virtuel planlægning til den gyldne standard’, fortæller Michael.

Et foreløbigt højdepunkt har været at være finalist i den verdensdækkende prisuddeling Mimics Innovation Awards 2021, der dog måtte afvikles virtuelt. Michael fortæller, at det har givet international anerkendelse samt henvendelser.

Fra Direktionen bakkes der også op: ’Den innovation og teknologiske udvikling, som der er pågået i kæbekirurgisk afdeling taler lige ind i noget af det, som vi gerne vil mere af her på SVS og har som mål i vores nye strategi. Samtidig er 3-D-laboratoriet en spydspidsfunktion, som også er med til at sikre højere kliniske kvalitet og forskning’, siger Lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster.

Tags

Michael Boelstoft Holte

Head of 3D Lab Denmark https://www.researchgate.net/profile/Michael-Holte